Обекти

РАЗШИРЕНИЕ СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЦЕХ "ФОСФОРНА КИСЕЛИНА" С РЕЗЕРВОАР V=1000m3

Поръчан от: "Агрополихим" АД - гр.Девня

Завършен: 2007 октомври

Реконструкция складово стопанство на цех "Фосфорна киселина". Изпълнение на Стрително-монтажни работи по части: СК, МТ, ХТ, Ел. и КиП. Монтаж на тъхнологични тръбопроводи и оборудване. Изграждане на вертикален цининдричен стоманен резервоар с V=1000м3 - склад за фосфорна киселнина. Обсужващи стоманени конструкции (реш.колони, стълбища и площадки, пасарелки и др.).