Обекти

DES –S13127.Вакуумна Дестилационна Група-5 (ВДГ-5)

Поръчан от: "Солвей Соди" АД, гр.Девня

Завършен: 2015 септември

Изработка, доставка и монтаж на стоманени опорни конструкции за вентилатор, скрубер, ижектор, колектор DN1600/1400/1200 и прилежащи тръбопроводи, ст. Гасилен - 360 тона