Обекти

Пречиствателна станция за фосфор съдържащи отпадни води

Поръчан от: "Агрополихим" АД - гр.Девня

Завършен: 2010 декември

Подобект: Основна сграда и съоръжения към нея
Част: Стоманени конструкции
Изпълнение на изработка, антикорозионна защита и монтаж на стоманени конструкции за сграда и обслужващи съоръжения (носещи греди, колони, столици, обшивки, настилки от поцинковани скари и стъпала, евакуационни стълби, стълби и площадки за достъп до съоръжения и др.носещи и опорни конструкции, общо ~235 тона). Доставка и монтаж на стенни и покривни термопанели, вкл. улуци, улами, обшивки и фасадни елементи ~ 3000 м2. Сградата на пречиствателната станция за отпадни води е с размери 54,40м x 25м, с височина 13,40 м
Част: Технологично оборудване
Монтаж на технологично оборудване за пречистване на фосфор съдържащи отпадни води: филтър преси 2 бр х 40 тона; стоманени съдове и силози, течки, бъркалки, помпи, компресори, филтри, конвейри, мостов кран 10т и др., с общо тегло 180 тона