Обекти

Склад, работилница за обработка на стъкло и офиси на фирма "Доместа" ООД - гр. Варна

Поръчан от: "Доместа" ООД, гр.Варна

Завършен: 2008 декември

Цялостно изграждане на обекта, с предназначение: съхранение, оразмеряване, разкрой и обработка на плоско стъкло за бяла и др.техника и обзавеждане и складова дейност за промишлени стоки.
СМР по части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Пожароизвестяване, Паркоустрояване, Техн.оборудване.
Конструкцията на обекта е смесена -метален корпус, оградни стени с термопанели, вътрешни преградни стени - гипсокартон - пожароустойчив - тип "Кнауф", Покрив  - двускатен, стом.ферми покрити с панели с ЛТ- ламарина с толоизолация, Стоманени колони, Под - армирана бетонова настилка.
Обекта е обособен в три подобекта:
1. Складови площи - два броя х 275,6 м2, височина 6м.
2. Производствена част със склад за стъкла - 250,6 м2, височина 6м.
3. Административно-битова част на две нива