Обекти

Жилищна сграда с административна част и магазини, ул.Константин Величков No.59 и No.61, гр.Варна

Поръчан от: "Монтажи-Варна" АД - гр.Варна

Завършен: 2008 декември

Проучване, проектиране, инвестиране и изграждане на жилищна сграда с административна част и магазини, състояща се от:
Вход "А" -  16 апартамента; 5 магазина; портиерна; 3 /три/ етажен офис; 6 паркоместа 1-ви етаж; 12 паркоместан подземен етаж;
Вход "Б" - 15 апартамента; 3 /три/ офиса;
Сградно ВиК отколонение;
Сградно ел.захранване;
Вход "В" - No.63 - инвестиция за 2009 г.