Обекти

ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ПО ПРОЕКТ: НАХОДИЩЕ УЕСТ ДИКИРНИС - ЕГИПЕТ

Поръчан от: "Оптимус инженеринг" ЕАД - гр.Варна

Завършен: 2007 септември

Доставка на стомани, изработка, бластиране и боядисване на стоманени модулни конструкции (84 тона), монтаж на технологично оборудване за преработка на нефт и газ (145 тона) и окомплетоване - м-ж на стоманени тръбопроводи, арматура, КИП клапани, за нефт и газ (60 тона), безразрушителен контрол на заваръчни съединения (VT, RT, MPI), антикорозионна защита и изпитания на якост и плътност.